Wij zijn LHN

Wij zijn Zoetermeer 

De Tien van LHN

Als grootste lokale partij hebben we al meer dan 15 jaar ervaring en weten we wat de Zoetermeerder wil en hoe we het beste een bijdrage kunnen leveren aan stad waarin iedereen meetelt, kan wonen, werken, sporten, ontspannen en ontmoeten.

In de ‘Tien van LHN’ kun je onze heldere standpunten teruglezen.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

 

Meer informatie vind je in ons uitgebreide verkiezingsprogramma 2022 - 2026. 
Maak ons de grootste vóór Zoetermeer!

 


1. Respect en verdraagzaamheid

Door culturele verschillen en verharding van de samenleving ontstaat verdeeldheid. LHN staat voor een samenleving waarin plek is voor iedereen; ongeacht afkomst, overtuiging en persoonlijke voorkeuren. Wij sluiten niemand uit. Als grootste lokale partij weten we hoe belangrijk het is om samen de schouders eronder te zetten. Wij gaan uit van eigen kracht zonder daar iemand bij te laten vallen.

2. Veiligheid voor iedereen

LHN maakt zich zorgen over de toenemende agressie in Zoetermeer. Wij willen dit een halt toe roepen door voorzorgsmaatregelen te treffen en de handhaving te versterken. Hierbij denken wij aan meer begeleiding en mogelijkheden voor jongeren en betere voorlichting over een toekomst zonder zorgen. Ter voorkoming van geweld en misdrijven zijn wij voorstander van meer (mobiel) cameratoezicht, op aangewezen plekken preventief fouilleren en lik op stuk beleid.

3. Bouwen, bouwen, bouwen

De afgelopen jaren zijn er volgens de LHN te weinig woningen gebouwd. Er is een ernstig woningtekort voor jongeren, gezinnen en ouderen. Daarvoor moeten er meer huizen worden gebouwd. Er moet doorstroming komen in de woningmarkt. Meer passende woonvormen voor ouderen, mensen met een beperking en voldoende mogelijkheden voor starters en jongeren om prettig te wonen. Zoetermeer heeft 32% sociale woningbouw. Er zijn veel éénoudergezinnen, een hoog beroep op (jeugd)zorg en veel uitkeringen. Om de stad vitaal te houden is een verlaging van het percentage sociale woningbouw noodzakelijk. LHN wil minimaal terug naar de regionale afspraak van 27% sociale woningbouw. Dat is sociaal en verantwoord.

4. Samen sporten, beleven en vieren

Onze stad blinkt uit in het verenigingsleven. Van toneel, voetbal, bridge of schilderen: Zoetermeer is de plek! LHN is trots op alle vrijwilligers die zich inzetten voor sport en cultuur. Wij zijn jullie fans en streven samen naar meer. Bovendien is Zoetermeer een stad met geweldige evenementen voor iedereen. Zoetermeer Bluesfestival, Rastaplas, Zoetermeer Culinair, Bevrijdingsfestival en Zondag in het park zijn voor ons niet meer weg te denken.

5. Iedereen telt mee

Of het gaat over woningbouw, sport of natuur de inwoners van Zoetermeer bepalen mee hoe hun stad eruit ziet. Bij diverse bijeenkomsten kunnen inwoners hun geluid laten horen. LHN luistert goed naar de inbreng van de inwoners. Ons voordeel is dat wij als lokale partij geen rekening hoeven te houden met landelijk beleid. Het enige wat ons drijft is wat het beste is voor Zoetermeer en haar inwoners.

6. Zorg en ouderen

De zorg wordt zwaar op de proef gesteld. De zorg in Zoetermeer leunt op zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Die koesteren en ondersteunen wij. Een volwaardig ziekenhuis hoort bij een stad als Zoetermeer met groeiambities. Wij blijven ons inzetten voor behoud van het Lange Land ziekenhuis. Een vergrijzende stad kan niet zonder een hospice. Daar wil LHN een steentje aan bijdragen.

7. Ondernemerschap

Ondernemen is topsport zéker in een tijd vol onzekerheden. Niets is meer vanzelfsprekend. Ondernemers moeten maximale mogelijkheden krijgen om deze zware tijden door te komen. LHN vindt dat ze hierbij geholpen moeten worden. De gemeente moet ondersteunen door verlagingen van leges, geen precario heffen en minder regels. Zo komen we samen sterker uit de crisis.

8. Schoon en afval

De stad mag niet vervuilen. Er moeten in het centrum maar ook in de wijken voldoende prullenbakken zijn die tijdig worden geleegd. Milieu-eilanden zijn geen dumpplaatsen. LHN kijkt uit naar de mening van de inwoners over het afvalbeleid. Hierover komt een referendum. Wij zullen de stem van de Zoetermeerders vertalen naar beleid.

9. Jongeren, de toekomst van Zoetermeer

We willen dat jongeren de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daar hoort een divers aanbod bij van scholen, sport- en culturele verenigingen en voorzieningen waar jongeren samen kunnen komen. LHN wil dat er nu al over na wordt gedacht waar de jongeren straks kunnen wonen. Jongeren nodigen we uit om samen hun toekomstagenda te ontwikkelen.

10. Armoede en lastenverlaging

De vaste lasten rijzen de pan uit. Onze inwoners worden hard in hun portemonnee getroffen. Boodschappen worden almaar duurder en de stookkosten zijn historisch hoog. Steeds meer mensen zullen afhankelijk worden van ondersteuning. Bovenop al deze prijsstijgingen is het ongepast om ook nog eens de lasten te verhogen.

Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede. LHN vindt dat de gemeente dat moet voorkomen door schoolreizen, zwemlessen, lidmaatschappen en digitale middelen voor kinderen beschikbaar te stellen. Niemand mag worden uitgesloten.