Wij zijn LHN

Wij zijn Zoetermeer 

Actueel


Terug naar overzicht

08-05-2024

LHN vindt dat de ondernemers en de inwoners van de wijk Meerzicht recht hebben op duidelijkheid.

LHN heeft samen met andere raadsleden in april jl. het verouderde Winkelcentrum Meerzicht bezocht en heeft toen gesproken met ondermeer bestuursleden en ondernemers. Het centrum moet echt opgeknapt worden.
Zij hebben hun zorgen uitgesproken over de voortgang van de renovatie van het winkelcentrum en over de toenemende leegstand. LHN vindt dat de ondernemers en de inwoners van de wijk Meerzicht recht hebben op duidelijkheid.
LHN heeft hier inmiddels schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. De fractie wil weten wat de stand van zaken is en of er belemmeringen zijn om met het opknappen te beginnen. We moeten vlot aan de slag, want samen met de ondernemers en de inwoners maken we de stad!Terug naar overzicht