Wij zijn LHN

Wij zijn Zoetermeer 

Actueel


Terug naar overzicht

28-02-2024

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van LHN.

Gisteren heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel aangenomen voor het vervangen van vier kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen tijdens de zomer van 2024.
Dit besluit draagt bij aan debeleidsdoelstellingen ‘Zoetermeerders zijn actief’ en ‘Accommodaties op orde’ zoals benoemd in de Sportagenda Gemeente Zoetermeer.
Door de vernieuwing naar kunstgrasvelden conform de nieuwe standaard wordt er daarnaast o.a. voldaan aan toekomstbestendige buitensportaccommodaties en wordt er ingespeeld op de groei van de stad naar de toekomst toe.
En last but not least;
Hiermee werken we de grootste wachtlijsten in de stad weg en krijgen we ruim 1000 Inwoners in beweging.
In het volgende kwartaal presenteren we de gemeenteraad de totale Investeringsagenda Sportaccommodaties.
LHN is hier heel blij mee! Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie die we eerder indienden.
Meer Zoetermeerders kunnen hierdoor sporten. De wachtlijsten bij de diverse clubs en verenigingen zijn te lang en dat zou niet moeten!
Wordt vervolgd...Terug naar overzicht