Wij zijn LHN

Wij zijn Zoetermeer 
Beste Stadsgenoten,

De gemeenteraadsverkiezingen staan alweer voor de deur en geven u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid de komende vier jaar. Wij verwachten dat u van dat recht gebruik maakt en rekenen op een grote opkomst op 16 maart.

Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) is zestien jaar vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zoetermeer, waarvan de afgelopen twaalf jaar als collegepartij en medeverantwoordelijk voor het beleid.

LHN is er trots op dat gedurende onze bestuursperiode de gemeentelijke belastingen nooit met meer dan de inflatie zijn verhoogd. Dat beleid willen wij graag voortzetten!

LHN is een lokale partij zonder landelijke bemoeienis. We kunnen ons dus in alle vrijheid inzetten voor de inwoners van Zoetermeer.

Wij vinden het van het  grootste belang dat iedere inwoner van Zoetermeer op elk moment van de dag zich veilig op straat kan begeven. Dat de wijken en parken goed onderhouden worden. Dat de mensen die het moeilijker hebben dan anderen de aandacht krijgen die noodzakelijk is. 

We hebben nog veel uitdagingen die we vol goede moed en enthousiasme zullen aangaan. Wij hopen dat u ook de komende vier jaren het vertrouwen aan de LHN wilt geven, zodat wij onze inzet voor de inwoners van Zoetermeer kunnen voortzetten.

Jan Lobel