Altijd veiligheid


Iedereen wil zich 24/7 veilig kunnen voelen op straat en in huis. De LHN vindt dat op onveilige plekken cameratoezicht moet komen. Schone en onderhouden wijken nodigen minder uit tot criminaliteit. Waar sprake is van criminaliteit moet keihard worden opgetreden


Investeren in de zorg


De zorg is een speerpunt voor de LHN: voor ouderen én jongeren! Wij willen dat de huishoudelijke hulp blijft en ouderen de ondersteuning krijgen die nodig is om mee te kunnen doen. Bezuinigingen op de jeugdzorg zijn uit den boze. Wij willen investeren in onze jeugd!


Armoede bestrijden


Wij willen inwoners zoveel mogelijk dóór werk uit de armoede houden. Dat doen we door Zoetermeer een aantrekkelijke stad te maken voor bedrijven, zodat er voldoende werkgelegenheid is. Voor wie het onverhoopt niet lukt om te werken moet er een goed vangnet zijn


Schone wijken en winkelcentra

Een prettige leef-, woon- en winkelomgeving draagt bij aan het ervaren woongenot in Zoetermeer. Wij streven naar een hogere kwaliteit van onderhoud van de stad. Goede wegen en fietspaden. Wij onderhouden en koesteren het groen in onze stad!

  


Vrije tijd


Zoetermeer kent een rijk verenigingsleven in sport en cultuur. Wij willen hen faciliteren met goede eigentijdse accommodaties. De ongeorganiseerde sport neemt een vlucht. In de openbare ruimte willen wij meer sport- en spelmogelijkheden creëren. De zwemfaciliteiten moeten verbeteren in Zoetermeer; daarvoor wil LHN een nieuw zwembad. Wij zijn trots op de ijs- en sneeuwsporten en waken ervoor dat die niet verdwijnen. De typisch Zoetermeerse evenementen zoals het Bevrijdingsfestival, Zoetermeer culinair, veteranen dag en Zondag in het Park blijven bij LHN op de evenementenagenda staan. Wij juichen meer evenementen voor onze jongere inwoners van harte toe!


Een gezonde stad is duurzaam

Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. We steunen maatregelen die leiden tot verduurzaming van Zoetermeer. Ook de generaties na ons hebben recht op een gezonde stad en die verantwoordelijkheid moeten wij nu nemen